Софтуер за управление на склад

Предизвикателствата, с които се справи КОНВОЙ чрез WMS

Начало » Референции » Софтуер за управление на склад » Предизвикателствата, с които се справи КОНВОЙ чрез WMS
Предизвикателствата, с които се справи КОНВОЙ чрез WMS

"Конвой-Уорлд" АД е водеща производствена и търговска фирма в областта на стоките за широко потребление - хигиенни и тоалетни продукти, домакински гъби, домакинска тел, кърпи, гъби за баня, бърсалки, препарати и стоки за домакинството.
В края на 2012 в Дистрибуционния център (около 3000 места) на Конвой-Уорлд започна проектът по внедряване на софтуера Logistics Vision.
Целта на проекта е да има пълна информация в реално време за наличностите в склада по места, да се осигури пълна проследимост на стоките, както и висока точност и бързина на процедурите в склада. Интересни са случаите със съставните артикули (комплекти), които се управляват от системата по специфичен начин – поръчват се като комплект, а се изписват и изпращат като съставни артикули.
Проектът се реализира в момента и е в крайна фаза – обучение на потребителите.

Контакти

Контакти 1612 София бул. "Цар Борис III", 126

Контакти 02 9 555 498

Контакти 02 9 555 647

Контакти office@wms-bg.com

Вижте картата Вижте картата

View Larger Map

Стелажни системи
Инженерингови складови решения
Професионална почистваща техника
Created by ABC Design & Communication