Софтуер за управление на склад

Logistics Vision Mодули

Изтегли каталог Изтегли каталог

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОДУЛИ НА СИСТЕМАТА Logistics Vision™

Transportation Vision – управлява процеса на дистрибуция, като разпределя изпълнените поръчки по превозни средства. Оптимизира товарите на базата на капацитета и ограниченията на камионите, както и на графика за изпълнение на доставките. Модулът е допълнение на системата Warehouse Vision.

Container Terminal Vision – модерна система за управление и оптимизация на процесите и ресурсите на терминали за контейнери (за камиони, кораби и влакове). Системата включва управление на рампи, на дворното пространство на терминала, на всички видове превозни средства, оборудване и човешки ресурс. Предимството на решението е, че обединява в една обща платформа всички операции за пристанищен и/или влаков терминал, заедно с Индустриална или Свободна зона, 3PL услуги, като по този начин превръща терминала в комплексен многофункционален логистичен център.

Trade Partner Management – WEB портал, който осигурява достъп до информация за наличности, възможност засъздаване на поръчки за покупка или поръчки от Клиент през Интернет. Възможност

за партньори и клиенти да комуникират по бърз и удобен начин със склада на компанията.

Plant Vision – управлява материалните потоци в производствените помещения и складове. Поддържа суровини, опаковъчни материали, полуготови и готови продукти, като в същото време осигурява пълна проследимост и родословие на партидите на всички материали и стоки.

Quality Vision – система за планиране и управление на качество и безопасност, включваща планове за контрол на качеството, поръчки за тестове, политика за проби, справки за рекламации, вътрешни/външни одити и корективни действия.

Inventory Vision – система за планиране на наличностите, която позволява на компаниите да постигнат и поддържат желаното ниво на обслужване на клиентите с минимални разходи за стока. Системата разполага със сериозен математически апарат и на базата на исторически данни прогнозира търсенето и предлага зареждане със стоки на регионални центрове, търговски обекти.

Warehouse Automation – приложения, комбинация от софтуер и хардуер, които поддържат автоматизирани складови решения. Пример за такива решения, част от Logistics Vision са: Voice picking, RFID, Pick by Light, Pick to Cart, Conveyor Picking station, Touch Screen Packing & Checking. Те осигуряват на разумна цена много висока производителност на склада.

Контакти

Контакти 1612 София бул. "Цар Борис III", 126

Контакти 02 9 555 498

Контакти 02 9 555 647

Контакти office@wms-bg.com

Вижте картата Вижте картата

View Larger Map

Стелажни системи
Инженерингови складови решения
Професионална почистваща техника
Created by ABC Design & Communication