Софтуер за управление на склад

Софтуер за управление на склад

Начало » Продукти » Софтуер за управление на склад
Софтуер за управление на склад

Изтегли каталог Изтегли каталог

Днес повече от всякога, ефективността на склада е критичен фактор за успех. Внедряването на софтуер за управление на склад (Warehouse Management System-WMS) значително подобрява производителността на служителите, оптимизира складовите операции и повишава удовлетворението на клиентите.

Системите за управление на склад прилагат модерни технологии за събиране на данни като баркод скенери, мобилни компютри, безжични мрежи, Radio-frequency identification (RFID), Pick to light, Pick by voice за ефективен контрол на движението на стоки в склада.

Екипът на СТОРАКТ ЛОГ предлага софтуера за управление и оптимизация на склад Logistics Vision™. Предлага се във вариант базова версия Easy LV и пълна версия LV+.

Отворената архитектура и богата функционалност на Logistics Vision™, дават възможност да се поддържат множество териториално отдалечени частни и обществени складове, а също така позволяват и лесна интеграция с други информационни системи (ERP & MRP). Logistics Vision™ е разработена като гъвкава информационна система, с възможност за лесна адаптация спрямо нуждите на предприятията, за да отговори на изискването за бърза възвръщаемост на инвестицията(ROI).

Над 450 фирми в целия свят днес вече използват Logistics Vision™. Ние се гордеем с клиентите си. Те са в основата на нашето развитие като професионалисти и компания. Благодарение на професионализма на консултантите от Сторакт Лог, ние вярваме че ще успеем да посрещнем вашите нужди в дългосрочна перспектива. Ще предложим най-подходящото индивидуално решение за вашия склад и ще гарантираме качествено изпълнение на вашия проект.

Благодарение на професионализма на консултантите от Сторакт Лог, ние вярваме че ще успеем да посрещнем вашите нужди в дългосрочна перспектива. Ще предложим най-подходящото индивидуално решение за вашия склад и ще гарантираме качествено изпълнение на вашия проект.

 

LVS/ WMS

Решението Logistics Vision поддържа on-line режим на работа в склада.  Всяко движение на стоки се записва в системата.  Има р азлични стратегии за... повече»

Logistics Vision Mодули

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОДУЛИ НА СИСТЕМАТА Logistics Vision™ Transportation Vision  – управлява процеса на дистрибуция, като разпределя изпълнените... повече»

Контакти

Контакти 1612 София бул. "Цар Борис III", 126

Контакти 02 9 555 498

Контакти 02 9 555 647

Контакти [email protected]

Вижте картата Вижте картата

View Larger Map

Стелажни системи
Инженерингови складови решения
Професионална почистваща техника
Created by ABC Design & Communication