Софтуер за управление на склад

Технология Pick to Light

Начало » Продукти » Технология Pick to Light
Технология Pick to Light

Pick to Light – система за бързо и интуитивно комисиониране
Системата Pick to Light е разработена с цел електронно асистиране на персонала при събиране на стоките от зоните за комисиониране. Операторът трябва само да сканира баркода на поръчката и количествата за комисиониране се изобразяват директно върху дисплея на съответното място. Когато оператора вземе нужното количество и избере бутона за потвърждение, информацията се предава по електронен път към базата данни, резултат от което е директно проследяване на наличностите и техните движения.

Основни предимства на технологията – Pick to Light

Pick to Light e бърза.
Чрез осветяване на точното място или нужните места, Pick to Light е призната за най- бързата оператор-базирана стратегия за комисиониране. За времето, което е нужно на оператора да чуе или да прочете от лист или RF терминал и определи правилното място, с Pick to Light същият оператор вече извършва комисионирането.

pick to light

Pick to Light е точна.

Чрез насочване на оператора към точното място, процесът на комисиониране е многократно опростен. А опростяването и повторението на задачите води до точност. Pick to Light намалява използването на хартия. Няма вече листове със стоки за комисиониране и отмятане на взетите количества. Операторът просто сканира баркода на поръчката и системата върши останалото. Комисиониране без хартия намалява разходите, грешките и ускорява процесите.

Pick to Light е многозадачна.

Други компютърно-базирани решения като RF терминали и гласови терминали, са последователни по начин на работа. Съответното устройство има възможност да покаже задачата, която системата преценява, че трябва да бъде следваща. При Pick to Light всички задачи, които трябва да бъдат изпълнени, светват заедно. По този начин операторът може да прецени най бързият начин на събиране на стоките.

Pick to Light позволява групово комисиониране.

Операторите могат да работят на принципа на поточната линия. Всеки оператор действа в определена зона на комисиониране. Задачите се задават зона по зона на конвейер, количка или друг транспортен механизъм. По този начин допълнително се увеличава производителността, чрез намаляване на разстоянието което всеки оператор трябва да измине.
Мотото на системата Pick to Light „Done Right. At the speed of light“, дава правилна представа за тази доказана и ефективна технология.

Контакти

Контакти 1612 София бул. "Цар Борис III", 126

Контакти 02 9 555 498

Контакти 02 9 555 647

Контакти office@wms-bg.com

Вижте картата Вижте картата

View Larger Map

Стелажни системи
Инженерингови складови решения
Професионална почистваща техника
Created by ABC Design & Communication