Софтуер за управление на склад

Технология Pick by Voice

Начало » Продукти » Технология Pick by Voice
Технология Pick by Voice

Pick by Voice – технология на бъдещето
Развитието на системите за комисиониране, базирани на технологии за гласови команди е логична стъпка към оптимизиране на тези приложения. Ясната цел тук е използването на нови технологии за подобряване и увеличаване на продуктивността на процеса на комисиониране. Технологията представена под името Pick by Voice напълно замества остарялата система, базирана на печатни документи. Освен това Pick by Voice може лесно да бъде комбинирана със стандартни баркод технологии.

Увеличава производителността на работа
В контраст със стандартни решения за комисиониране, Pick by-Voice предлага допълнително предимство, чрез значително намаляване на стъпките, нужни при процеса на комисиониране. Операторът получава задачи чрез слушалки и потвърждава изпълнението чрез гласов отговор през микрофон. По този начин се спестява време чрез премахването на печатни документи и баркод устройства. Операторът може напълно да се концентрира върху процеса на комисиониране и по този начин да увеличи точността на изпълнение на задачите.

Стандартни системи и компоненти
Комуникацията със системата за гласово разпознаване е осъществена чрез малък мобилен компютър, който операторът носи прикачен на колан. Както стандартни устройства, така и специално предназначени устройства за сурови условия могат да бъдат използвани. Pick by Voice може лесно да бъде свързана към съществуващи системи за управление на складове или ERP системи чрез обща база данни или файлов интерфейс, разрешаващ интеграция на гласово- базираната система просто като допълнителен модул към съществуваща система за управление на логистиката. Практическият опит показва, че след внедряването на Pick by Voice система, качеството и производителността рязко се увеличават, което води до възвръщане на инвестициите често след по-малко от година.

Контакти

Контакти 1612 София бул. "Цар Борис III", 126

Контакти 02 9 555 498

Контакти 02 9 555 647

Контакти office@wms-bg.com

Вижте картата Вижте картата

View Larger Map

Стелажни системи
Инженерингови складови решения
Професионална почистваща техника
Created by ABC Design & Communication