Софтуер за управление на склад

Технология Pick by Cart

Начало » Продукти » Технология Pick by Cart
Технология Pick by Cart

Технология за бързо комисиониране

Възможност за изпълнение на няколко поръчки едновременно, като стоката се разделя в различни контейнери; Ясни инструкции на дисплея или екрана на терминала; Стоката се събира в контейнери директно за експедиция, т.е за товарене към клиента; Индикатори за капацитет на отделните контейнери                    

Схема

За извършването  на бързо комисиониране се ползва количка, която обикновено се управлява ръчно. В количката се събират контейнери със стока, която да може да е както резултат от  пикиране , така и за разпределяне на доставка (поставяне на стелажите). Тази количка не е обикновена транспалетна количка, с каквато се оперира в произволен склад. Тя е оборудвана с RF-терминал и/или дисплей, чрез  който операторът (складовият работник) получава инструкции къде да отиде, какво и колко да вземе.

Освен това, има рафтове на едно или повече нива. RF-терминалът и/или дисплеят комуникират с WMS системата (софтуер за управление на склад) чрез безжична мрежа. С тяхна помощ  операторът потвърждава пристигането си на посочено от WMS място (сканиране или въвеждане на някакъв код на дисплея). От WMS следва команда за поставяне или вземане на артикул от/в някой от контейнерите. Операторът потвърждава изпълнението на инструкцията (командата) с клавиш или бутон на дисплея/терминала.

Контакти

Контакти 1612 София бул. "Цар Борис III", 126

Контакти 02 9 555 498

Контакти 02 9 555 647

Контакти office@wms-bg.com

Вижте картата Вижте картата

View Larger Map

Стелажни системи
Инженерингови складови решения
Професионална почистваща техника
Created by ABC Design & Communication