Софтуер за управление на склад

Екипът на СТОРАКТ ЛОГ, съвместно с партньора си МАНТИС, посети складовете на SABASS и KAPNOS в Атина с внедрени технологии за бързо комисиониране Pick to Cart и Pick to Light

Начало » Новини » Екипът на СТОРАКТ ЛОГ, съвместно с партньора си МАНТИС, посети складовете на SABASS и KAPNOS в Атина с внедрени технологии за бързо комисиониране Pick to Cart и Pick to Light
Екипът на СТОРАКТ ЛОГ, съвместно с партньора си  МАНТИС, посети складовете на SABASS и KAPNOS в Атина с внедрени технологии за бързо комисиониране Pick to Cart и Pick to Light

SABASS и KAPNOS са големи дистрибутори на тютюневи изделия в Гърция, които въведоха технологии за бързо комисиониране в складовете си на фирма МАНТИСЦелта на компаниите е запазване на лидерските си позиции на пазара в бързоразвиващ се и силно конкурентен сектор, какъвто е тютюневият. Това  е възможно чрез разумни инвестиции, позволяващи  увеличаване на производителността, намаляване на грешките при пикиране и пълна проследимост на складовите процеси.Компаниите се ориентираха след внедряване на  софтуера за управление на склад Logistics Visionна МАНТИС да имплементират технологии за бързо комисиониране.

SABASS взима решение в посока технологията Pick to Cart и с наличието на няколко колички и софтуер към тях постига двойно намаляване на времето за пикиране. Управителят на SABASS коментира, че след въвеждането на софтуера за управление на склад  Logistics Visionна Мантис и Pick to Cart технологията, е достигнал обработка на 2 пъти повече поръчки за същото време , при запазване на количеството персонал непроменено. Основното предимство с новата технология, освен бързината, е събирането от един човек на множество поръчки едновременно без допускане на грешки.

За извършването на бързо комисиониране едновременно на много поръчки, се ползва количка, която обикновено се управлява ръчно. В количката се събират контейнери със стока, която да може да е както резултат от  пикиране, така и за разпределяне на доставка (поставяне на стелажите). Тази количка не е обикновена транспалетна количка, с каквато се оперира в произволен склад. Тя е оборудвана с RF-терминал и/или дисплей, чрез  който операторът (складовият работник) получава инструкции къде да отиде, какво и колко да вземе.

Освен това, има рафтове на едно или повече нива. RF-терминалът и/или дисплеят комуникират с WMS системата (софтуер за управление на склад) чрез безжична мрежа. С тяхна помощ  операторът потвърждава пристигането си на посочено от WMS място (сканиране или въвеждане на някакъв код на дисплея). От WMS следва команда за поставяне или вземане на артикул от/в някой от контейнерите. Операторът потвърждава изпълнението на инструкцията (командата) с клавиш или бутон на дисплея/терминала.

KAPNOS избира да свърже софтуера за управление на склад Logistics Vision на Мантис с Pick to Light  като един човек изпълнява една поръчка буквално за няколко секунди.

Pick to Light е система за бързо и интуитивно комисиониране, насочвано от светлинни индикатори, поставени на стелажните клетки. Системата Pick to Light е разработена с цел електронно асистиране на персонала при събиране на стоките от зоните за комисиониране.

Информацията за всички поръчки  постъпва в софтуера за управление на склад. Оператор генерира picking задачи на базата на поръчките. Всеки бин се асоциира с дадена поръчка (посредством сканиране на поръчката и привързването на нейния номер с номера на бина (също в баркод формат)).  Оператор в зоната pick to light сканира баркод на бина и в неговата зона се засветват лампите на местата, откъдето трябва да се взема стока. На светлинния индикатор на мястото е указано и количеството, което трябва да се вземе.

Когато операторът вземе нужното количество и избере бутона за потвърждение, информацията се предава по електронен път към базата данни, резултат от което е директно проследяване на наличностите и тяхното движение. Операторите могат да потвърдят и различно от исканото количество, чрез бутоните за увеличаване или намаляване на количеството на светлинния дисплей на мястото.

Контакти

Контакти 1612 София бул. "Цар Борис III", 126

Контакти 02 9 555 498

Контакти 02 9 555 647

Контакти office@wms-bg.com

Вижте картата Вижте картата

View Larger Map

Стелажни системи
Инженерингови складови решения
Професионална почистваща техника
Created by ABC Design & Communication